Løsninger der gør det muligt at recirkulerer luften

Man skal være opmærksom på at en fungerende filterenhed ikke kun skal rense luften. Den skal også udvinde den – og udvindingen skal forblive effektiv, selvom filteret ikke er helt nyt. Hvis ikke, vil forurenet luft undslippe.

Teknologier og metoder til luftrensning

Der findes forskellige metoder og filterløsninger til at bearbejde og rense luften:
– Centrifuger
– Ventilatorer
– Elektrostatiske ionisatorer
– Spændingsfelter

Enkelstående filtre eller centralsystem?

Der findes et utal af filterløsninger til luftrensning, hvor valget dels afhænger af, hvor meget plads man har til filterudstyr og dels afhænger af, hvor meget luft der skal filtreres. Overordnet kan man dele løsningerne op i nedenstående teknologier.

Filterløsninger med centrifuge

Denne metode er egnet til olietågeudsugning, hvor en perforeret tromle med specielt konstruerede faner roterer med høj hastighed. Olietågen trækkes ind i enheden og centrifugeres ved hjælp af fanerne ved høj hastighed.

Særlige tromlepuder bistår processen og bortfiltrerer partiklerne. Centrifugal kraft skubber olien til enhedens ydre hylster, hvor det føres tilbage til maskinen til genbrug eller opsamling og ren luft returneres til værkstedet gennem toppen af enheden.

Filterløsninger med ventilatorer og flere filtertrin

Denne metode renser forurenet industriel luft direkte ved kilden ved hjælp af ventilatorer og filtermåtter i flere filtertrin og kan både håndtere olietåge, olierøg og støv.

Den forurenede luft suges ind i enheden, når den når filterkammeret, falder lufthastigheden og de tungeste partikler i forureningen sorteres fra. Luften og de lettere partikler suges videre gennem flere filtertrin, hvor resten fanges. Den rensede luft suges ind i en ventilator, som blæser luften ud gennem udløbet via et HEPA filter. Luften er nu så ren, at den kan returneres direkte til lokalerne.

Elektrostatiske filterløsninger med kraftfuldt spændingsfelt

Elektrostatiske filterløsninger er optimale til luftfiltrering af olierøg, olietåge og olieagtige emulsioner. Luftindtaget tilsluttes direkte på kilden, hvor filtret suger den forurenede luft ind. Luften bevæger sig gennem filtret, hvor de store partikler først sorteres fra videre gennem et fintmasket forfilter, der indfanger de små partikler. Ionisatoren oplader partiklerne i luftstrømmen med højspænding. Disse små snavs og flydende partikler deponeres på hver anden separationsplade i opsamleren, hvorfra de drænes og sendes tilbage til den forurenede og/eller rensede side af procescyklussen. Sidst bevæger luften sig gennem en ventilator og efterfilter, hvorefter luften er så ren, at den lever op til ’ren rums’ standarderne.

Støvfilterrensning

Når man skal rense og løsne støv, fiber og andre urenheder der kan tilstoppe en filterenhed på en støvopsamler eller filtercyklon, bruges en tryklufttank påført nogle membranventiler. Systemet leverer et stort luftflow og egner sig også til pulse jet rensning af filterenheder, filterposer, keramiske filtre og metalfiber filtre.

Måling af arbejdspladsemissioner (luftovervågning)

Mange applikationer og arbejdsprocesser kan resultere i, at operatørerne udsættes for en lang række farlige stoffer på arbejdspladsen. Disse forureninger kan omfatte olietåge, olierøg, støv, dampe, fibre, gasser og mikroorganismer. Afhængig af stoffet og omfanget af eksponering kan medarbejdere opleve en lang række negative sundhedsmæssige virkninger, der potentielt kan føre til en række sygdomme.

Et luftrensningsfilter hjælper fremstillingsvirksomheder med at overholde lokale retningslinjer for sundhed og sikkerhed ved at reducere mængden af luftbårne forurenende stoffer. I nogle lande kan sanktionerne for ikke at overholde disse retningslinjer være alvorlige med store bøder for virksomhederne og de ansvarlige inden for virksomheden.

Det er også vigtigt at holde en sund arbejdsstyrke for at reducere nedetid og sygdom, hvilket påvirker virksomhedens produktivitet negativt. Luftovervågning angiver omfanget af eksponering og fremhæver effektiviteten af den valgte filterløsning.

Hvornår skal man bruge luftovervågning?

  • Hvor der er en alvorlig sundhedsrisiko ved indånding af stoffet.
  • For at kontrollere, at eksponeringsgrænserne ikke overskrides.
  • Ved proces- eller produktionsændringer hvor eksponering kan have ændret sig.
  • Hvis man har behov for sundhedsovervågning.
  • Som forsvar mod en forsikringskrav.