Clean Air Solutions
Vestforbrænding, Glostrup
Case af Zehnder Clean Air Solutions

Danmarks største affaldsvirksomhed Vestforbrænding værner om miljøet – og med Zehnders hjælp har man nu også gjort en stor indsats for arbejdsmiljøet. Støv fra affald og dieselpartikler fra lastbiler har i årevis været til gene for medarbejderne i modtagelsesområdet, men det nye luftrensningssystem har gjort en imponerende forskel.

På forbrændingsanlægget i Glostrup lægger man stor vægt på at forbedre
miljøet, blandt andet ved hjælp af genbrugsstationer og gennemarbejdede afhentningsrutiner og ikke mindst ved at udnytte energien fra forbrænding af affald effektivt. I 2009 brændte man 520.000 ton affald og leverede dermed elektricitet til 80.000 husstande og fjernvarme til 75.000 husstande. De store affaldsmængder og den højfrekvente trafik til og fra området resulterede i et arbejdsmiljø, som var fuldt af støv og dieselpartikler.

Usundt arbejdsmiljø
– Vi er seks mand, der arbejder her i modtagelsesområdet, fortæller sikkerhedsrepræsentant Benny Nielsen, som har arbejdet på Vestforbrænding i 15 år. Når trafikken er på sit højeste, er der 400–600 lastbiler om dagen, der læsser affald af her, og selvom deres udstødning
bliver bedre, så er der alligevel en hel del, der bliver udledt. Det affald, der
skal brændes, støver også en del, når det bliver knust. ”At arbejde i sådan et arbejdsmiljø er som at ryge 40 smøger om dagen,” sagde en læge engang til en af mine tidligere kollegaer!

Zehnder Danmark løste problemet for Vestforbrænding ved at installere 15 stk. E12000, Zehnders største luftrensningssystem, i modtagehallen. Til at begynde med havde man systemet på prøve i seks måneder, men efter at have set resultaterne af den nye løsning, var der ingen tvivl om, at forbedringen var kommet for at blive, og nu har man indgået en 5-årig leje- og serviceaftale.

Mærkbart bedre luft
– Det er virkelig imponerende. Vi kan tydeligt se på maskiner og i vindueskarme, at der er mindre støv nu. For nogle år siden fik vi nye porte i siloen, som vi låser om natten, og når vi møder ind om morgenen, kan vi mærke, at luften er meget renere nu. Zehnder har dokumenteret alt i en rapport, som viser, hvor meget støv og hvor mange partikler filtrene tager, og det er helt utroligt. Efter de gode erfaringer med Zehnders løsning er Vestforbrænding nu overbevist om, at luften og arbejdsmiljøet kan forbedres flere steder hos virksomheden i Glostrup, og man her derfor besluttet at installere yderligere tre enheder af den mindre model E3000, hvoraf den ene allerede er på plads.

Til medarbejdernes bedste
– I affaldskontrollen, som vi har midt i hallen, læsser bilerne affaldet op på et bånd, hvor vi sorterer indholdet, og her støver det selvfølgelig også. Det er et aflukket område, så det vil gøre en stor forskel for medarbejderne, at vi også får renere luft derinde.

Virksomheden har allerede nu haft besøg af repræsentanter fra andre genbrugsstationer, som er interesserede i muligheden for at få et renere arbejdsmiljø ved hjælp af Zehnders luftrensningssystem.

– Området er blevet renere og bedre, fortæller Benny, som understreger, at alle er velkomne til at besøge anlægget og kigge på den nye teknik. Vi vil jo også gerne vise udadtil, at vi har en god arbejdsplads.

Download hele casen her