Gummi og plastik
Når man producerer forskellige slags plastprodukter som f.eks. gulve, dæk, transportbånd eller handsker, udvikles der ofte ganske store mængder olierøg. Uden god filtrering og udvinding vil denne olierøg forurene den indendørs luft.

Et typisk tegn på, at man har problemer med olierøg, er en tung røgdannelse omkring de opvarmede produkter. Denne luft er ikke sund at indånde eller sende udendørs. I nogle tilfælde er der installeret et ventilationssystem for at afhjælpe situationen, men denne løsning er dog ikke beregnet til opgaven. Efter kort tid bliver kanalerne og udstyret nemlig tilstoppet med klæbrige gummiprodukter.

Heldigvis er der måder at håndtere problemet på. En egnet filterenhed opsuger olierøgen fra processen og filtrerer det trin for trin, før det endelig filtreres gennem et HEPA filter. I stedet for at forurene indendørs eller udendørs kan den opfangne olie enten genbruges eller opsamles.

Filtret sikrer varmevekslerens effektivitet, så varmen kan genbruges, brandfaren i ventilationssystemet minimeres og materiellet sikres en lang levetid uden at miste effektivitet. Det rigtige filter kan altså hjælpe dig med at spare energi, samtidig med at du skaber et bedre arbejdsmiljø.