Formning / presning
Rengøring af forurenet luft fra forskellige formnings-, rulle- og presseprocesser er ret krævende. Men ved valg af det rette filter kan man fortsat fokusere på fremstillingsprocessen i stedet for at fokusere på dårlig indendørs luftkvalitet!

Når metaller skal formes, rulles eller presses dannes der olierøg. Dette skyldes at olien i processen bliver opvarmet af friktion. Hvis olierøgen får lov til at slippe væk fra maskinen, vil den i sidste ende forurene både det indendørs og udendørs miljø.

Når man vælger olierøg filter skal man være opmærksom på at udvindingspunktet skal være udformet korrekt, så det undgås at den forurenede luft kommer ud af maskinen. Hvis der anvendes tilsætningsstoffer som grafit eller sæbe skal man være særligt opmærksom. Sidst men ikke mindst skal man sørge for, at filtret kan håndtere partikler ned til ca. 0,2 mikron, da der vil være en stor mængde små olierøg partikler.