Applikationer

På samme måde som maskiner og applikationer kan være meget forskellige, er olietågeproblemerne heller ikke de samme. Nogle gange har du at gøre med tung olierøg og andre gange let olietåge fra støbemaskiner, bearbejdningsproces m.v. Uanset hvilken applikation der arbejdes med findes der en filterenhed, der passer perfekt til den specifikke situation. Olietågefiltre kan bruges i næsten enhver applikation, hvor der anvendes olie, køle-smøremiddel eller damp.

Med den rette filterenhed bliver luften ren igen, og som om det ikke er nok, er filterteknologien nået så langt, at luften kan recirkuleres! Dette gør man i mange europæiske lande, men endnu ikke i Danmark, da den danske lovgivning ikke er fulgt med den teknologiske udvikling.

Maskinbearbejdning
Afhængig af bearbejdningsprocessen varierer mængden af forurening i luften fra moderate mængder olietåge til virkelig store mængder olierøg…

Formning / presning
Rengøring af forurenet luft fra forskellige formnings-, rulle- og presseprocesser er ret krævende…

Slibning
Afhængig af bearbejdningsprocessen varierer mængden af forurening i luften fra moderate mængder olietåge til virkelig store mængder olierøg…

Varmebehandling
For at løse luftkvalitetsproblemerne i varmebehandlingsindustrien kræves der særlig viden. Det er en ganske vanskelig opgave…

Støbemaskiner
Udvinding og rensning af forurenet luft fra støbemaskiner er en meget vanskelig opgave, men det er ikke umuligt.

Tekstiler
Ved fremstilling af forskellige former for tekstiler eller stoffer i f.eks. Stentermaskiner kan der forekomme olietåge og olierøg…

Gummi og plastik
Når man producerer forskellige slags plastprodukter som f.eks. gulve, dæk eller handsker, kommer der ofte ganske store mængder olierøg…

Fødevarer
Olierøgen opstår, når man forbereder forskellige slags fødevarer, især under friturestegning og stegning…

Tør-applikationer
Ved bearbejdning uden kølevæsker eller olier eller under svejseprocesser vil forureningen i luften blive karakteriseret som tør støv eller røg…