Hvad er forskellen på olietåge og olierøg?
Olietåge og olierøg findes i mange industrier og forekommer i forskellige applikations-processer. Forureningen består oftest ikke kun af den ene eller den anden. Det er normalt en kombination, men vi kalder det olietåge, når størstedelen af dråberne er større og olierøg, når de er mindre.

Hvordan opfanges olietåge og olierøg?
Den mest almindelige og effektive måde at opfange olietåge og olierøg på er, at udtrække den forurenede luft så tæt på kilden som muligt. Jo mere lukket og lufttæt processen er, jo mindre luftmængde og energi er påkrævet. Hvis en korrekt filterenhed er installeret, vil den effektivt udsuge luften fra maskinen og beskytte operatøren og miljøet mod forureningen.

Hvis maskinen er delvis åben, kan vi hjælpe dig med tilbehør, hætter eller kabinetter, der gør det nemt og energieffektivt at fange den forurenede luft.

Teknologier og løsninger
Ligesom en cykel og en lastbil begge er køretøjer, men langt fra det samme, findes der også mange forskellige filterenheder til luftrensning.

Der findes filtre, der passer til alle behov
Filterenheder fås i forskellige prisklasser, der passer til hver proces. Valget afhænger af, hvor forurenet luften er og hvor meget luft, der skal renses. Derudover er de forskellige filterløsninger på markedet også baseret på forskellige teknologier – f.eks. elektrostatisk filtrering, centrifugal filtrering, kassettefiltrering i flere filtertrin m.m.

Hvad er olietåge?
Olietåge består af luftbårne oliedråber. Størrelsen af disse varierer fra 1 til 10 μm. Det betyder, at de har samme størrelse som bakterier. Olietåge dannes normalt i flere processer, hvor der anvendes olie eller oliebaseret kølemiddel. Det er ofte i fremstillingsindustrien, olietåge opstår, når væsker anvendes som kølemiddel, til smøring eller fjernelse af spåner, f.eks. under drejning, fræsning, slibning og boring. Du kan også støde på olietåge i plastindustrien, gummi- og tekstilindustrien, partsvaskere, i stål og valseværker og i forbindelse med hærdning (induktion).

Mængden af olietåge i luften måles i mg / m3. Forskellige lande har forskellige emissionsgrænseværdier for hvad der tillades i et værksted. I Danmark er grænsen 1mg/ m3. Selvom teknologien eksisterer, er det i modsætning til andre lande, forbudt i Danmark at genbruge den filtrerede luft direkte fra maskinen. Dvs. luften må ikke recirkuleres, men skal føres helt ud af lokalet ved hjælp af et udsugningssystem evt. via en varmeveksler.

Hvad er olierøg?
Ligesom olietåge består olierøg af luftbårne oliedråber. Forskellen er, at disse partikler er mindre end olietågepartiklerne, og de kommer sædvanligvis i større mængder. Størrelsen af olierøgspartiklerne ligger i området fra 0,1 – 1 μm. Olierøg kan nogle gange have en blålig farve. Det opstår, når maskiner arbejder med høje hastigheder og/eller bruger højt kølevæsketryk. Det kan også forekomme under smøring eller under varme fremstillingsprocesser som støbeformning, varm/kold formning og hærdning.

Olierøg kan også opstå i andre industrier som forarbejdning af fødevarer, gummi-, plast- og tekstilindustrien.

Ligesom olietåge måles olierøgen i mg / m3. Det er ikke urealistisk, at bare én maskine i et værksted sender 6 tønder olie ud i luften hvert år. Grænseværdier for det tilladte i et værksted, er normalt det samme for olierøg og olietåge.