Partikler, partikler, partikler

Den globale luftforurening er stigende, men i Europa og i Danmark er der stadig brug for en større indsats – og forureningen fra industrien har en stor indflydelse.
Scroll ned og læs mere om partikler, forskellen på olietåge og olierøg og hvad de gør for arbejdsmiljøet…

Skadelige stoffer

Vi ved at den procesluft i industrien, der er forurenet med olierøg, olietåge eller støv er snavset og gør luften tung, så det kan virke svært at trække vejret. Luften indeholder også skadelige stoffer, som både påvirker arbejdsklimaet og miljøet uden for vinduet.

Det er lovpligtigt at beskytte miljøet, både indenfor og uden for fabrikkernes lokaler. Dette gøres ved at man tager hånd om den skadelige olierøg, olietåge eller støv, der er skabt omkring arbejdsmaskinerne.

Luftrensningsteknologierne er nu så langt, at den samlede olie kan genanvendes og den opvarmede luft kan bruges til at opvarme rummet. På den måde redder man arbejdsmiljøet og miljøet samtidig med, at man sparer energi og penge!

Ren luft betaler sig!

Industriel forurening kommer i forskellige størrelser

Olietåge, olierøg og støv er forskellige former for luftforurening fra bearbejdningsprocesser. De varierer i mængde og partikelstørrelse. Nogle er små som vira, mens nogle er store som melkorn. Uanset størrelse kan de påvirke dit helbred og din virksomheds rentabilitet.

Olierøg

Forurening fra MQL samt applikationer som slibning, skæring og drejning i CNC-maskiner, der kører med høje hastigheder, mens der anvendes højt kølevæsketryk.

Hvad er olierøg? Læs mere her

Støv

Forurening fra CNC maskiner, der kører uden kølevæske eller fra processer som tør svejsning, laserskæring og sprøjtning.

Hvad er støv? Læs mere her

Olietåge

Forurening fra applikationer som slibning, skæring, fræsning, boring og drejning i CNC-maskiner, der kører med moderate hastigheder, mens der anvendes moderat kølevæsketryk.

Hvad er olietåge? Læs mere her

Nu mindre de er…
…jo dybere ind i kroppen kommer partiklerne

Den menneskelige krop har en indbygget beskyttelse, der filtrerer partikler af større størrelser væk. Problemet opstår, når partiklerne er så små, at de passerer det humane filter og fortsætter ind i åndedrætssystemet, lungerne eller blodbanen.

Partiklerne bliver kaldt PM 10 og 2.5 efter deres størrelse
(samme størrelse som olietåge og olierøg).

Hvorfor indånde forurenet luft?

Hver dag drikker vi mindst 1,5 liter væske, mens vi indånder hele 11000 liter luft. Du ville jo aldrig drikke snavset vand, så hvorfor skal du acceptere at indånde forurenet luft?

Hvad består forureningen af?
Anti-korrosive midler, olier, rengøringsmidler, overfladeaktive stoffer, biocider, smøremidler, bakterier, svampe, giftige ingredienser, støv, sod, metalpartikler

Partikler bliver mindre og mindre

For mange år siden gjorde industriel luftforurening arbejderne og deres omgivelser beskidte, men på grund af langsommere omdr./min. og lavere kølevæsketryk, var partiklerne sandsynligvis større end de er i dag.lup

Vores erfaring er, at luftforureningsniveauerne fra moderne maskiner er højere. Forureningen indeholder også en enorm mængde meget små partikler. Luften er måske ikke synligt snavset, men den er absolut ikke ren. Derfor er der brug for højtydende luftrensningsfiltre.

Industriel forurening og Air Quality Index (AQI)

Luftkvalitetsindekset (AQI) er et tal, der anvendes af offentlige myndigheder til at formidle hvor forurenet luften pt er eller hvor forurenet den forventes at blive overfor offentligheden.

AQI-indexI Europa har indekset 5 niveauer med en skala fra 0 (meget lav) til > 100 (meget høj) som et relativt mål for mængden af luftforurening. Indekset er baseret på 3 forurenende stoffer, der har den største bekymring i Europa: PM10, NO2, O3 men kan også tage højde for 3 yderligere forurenende stoffer (CO, PM2.5 og SO2).

Bevidstheden om udendørs forurening er godt kendt med blandt andet trafikken i større byer. Men i nogle tilfælde er tærskelværdien inden for fabrikker op til ti gange højere end AQI-værdien, der betragtes som farlig ud på gaden. Vi ved, at det ikke er de samme partikler, men størrelsen er den samme (PM 10 og PM 2.5).

Eksempler på AQI værdier

100 mg/m3 Antal olietågepartikler i en moderne maskine
10 mg/m3 Antal olietågepartikler i en gammel maskine
5 mg/m3 Tilladt værdi af olietågepartikler i mange europæiske lande
0,3 mg/m3 Forurenede byer (PM 2.5)
0,02 mg/m3 WHO’s anbefaling for PM 10
0,015 mg/m3 Byer med lav forurening
0,010 mg/m3 WHO’s anbefaling for PM 2.5
0,005 mg/m3 Typisk olietåge niveau efter et højtydende luftrensningsfilter

Hvad indånder vi på arbejdet?

Da vi indånder 11.000 liter luft hver dag og tilbringer ca 1/3 af dagen på arbejdspladsen, indånder vi altså 3.700 liter luft der.

Derfor skal risikoen for dårlig indeluft på arbejdspladsen ikke forsømmes!

Årlig indånding af metalarbejdende væsker
For at forstå mængden af, hvad der kan ende i din krop årligt har vi samlet nogle eksempler nedenfor. At arbejde ved en højhastigheds slibemaskine kan betyde, at man indånder op til 25 ml metalarbejdsvæsker hvert år.

Slibemaskine uden luftudtræk: 20 mg / m3
CNC-maskine uden luftudtræk: 10 mg / m3
Fælles europæisk tærskelværdi: 5 mg / m3

Sundhedsrisici ved dårlig luftkvalitet

Mange nationale sundhedsorganisationer har rapporteret skadelig sundhedsrisiko i forbindelse med eksponering for indendørs industriforurening som olietåge, olierøg og støv.

I årevis har det været kendt, at udsættelse for metalbearbejdningsvæsker, både ved hudkontakt og indånding, resulterer i sundhedsmæssige problemer som:

  • Irritation af hud, lunger, øjne, næse og hals
  • Dermatitis (hulidelse)
  • Acne
  • Astma
  • Overfølsomhed pneumonitis (lungevægge)

Skader på elektronik

En teori der ikke er forsket så meget i, er at dårlig luftkvalitet også kan påvirke produktiviteten. Nylige undersøgelser viser et produktivitetsfald på 6% for indendørsarbejdere, når luftkvaliteten udenfor forringes.

Et andet mere kendt faktum er, at forureningspartiklerne sætter sig fast på indersiden af elektroniske kabinetter, hvor de forårsager stor skade ved kortslutning, hvilket medfører dyre produktionstab.el-ikon

Fordele med ren luft på arbejdspladsen

Undgå oliespild

Ikke fungerende filtre medfører at forurenet luft siver ud i rummet, selv fra lufttætte maskiner. Hver gang operatøren åbner maskindøren, slipper der forurenet luft ud og medfører et oliespild.

Besparelse på opvarmning og afkøling

Uden en ordentlig luftfiltrering bliver den generelle ventilationsenhed hurtigt beskadiget. Når luften filtreres, er det muligt at genvinde energien fra processen og genbruge den i anlægget til opvarmning eller afkøling.

Mindre rengøring og færre reparationer

Beskidte maskiner og glatte gulve er også almindelige problemer i forbindelse med industriforurening. Ved at filtrere forurenet luft fra maskinerne før det returneres til anlægget, er der mindre behov for rengøring.