Plastindustrien indgår aftale om energieffektivisering

Emballageproducenten Superfos er en af de virksomheder, som medvirker i en ny aftale mellem Plastindustrien og Energistyrelsen. Virksomheden har haft succes med at indsamle og bearbejde store mængder data, der har dannet grundlag for energibesparelser

Af: Plast Panorama – PlastFokus – nr. 2 – 2020

16 danske plastvirksomheder styrker indsatsen for et lavere energiforbrug og en mindre CO2-udledning gennem en ny brancheaftale med Energistyrelsen om energieffektiviseringer i branchen.

Aftalen gavner både den grønne omstilling og plastvirksomhedernes bundlinje. Siden Energistyrelsen og Plastindustrien i 2015 indgik den første aftale om energieffektivisering, har plastvirksomhederne årligt reduceret energiforbruget med ca. 17.500 MWh svarende til lidt over 5.000 ton CO2. Nu har parterne styrket samarbejdet om at effektivisere energiforbruget. Den nye aftale fokuserer på områder som ventilation, udnyttelse af overskudsvarme, procesoptimering og energistyring.

Thomas Drustrup, administrerende direktør i brancheorganisationen Plastindustrien, udtaler:
– Vi ser med stor entusiasme frem til endnu en aftaleperiode om energieffektiviseringer. Første aftaleperiode gav nogle imponerende resultater blandt vores virksomheder og har gjort, at plastbranchen i dag er endnu mere energieffektiv, end tilfældet var, da vi indledte samarbejdet tilbage i 2015. Vi vil i den nuværende aftale arbejde målrettet for at være en progressiv branche, hvor energi- og klimahensyn går hånd i hånd med øget konkurrenceevne.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har med tilfredshed noteret sig, at Plastindustrien smøger ærmerneop og udtaler:
– Regeringen har et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Det når vi kun, hvis alle bidrager. Så når de elintensive virksomheder i plastindustrien vælger at gå videre i arbejdet med energieffektiviseringer, så ser jeg det som udtryk for, at branchen gerne vil tage sin del af ansvaret – og det vil jeg gerne kvittere positivt for. Samtidig håber jeg selvfølgelig, at der kommer en masse konkrete energibesparelser og CO2-reduktioner ud af aftalen.

Flere fordele med den nye aftale
I aftaleordningen kan elintensive virksomheder få tilskud til lempelse af PSO-betalingen mod, at virksomheder effektiviserer deres energiforbrug.

Dette gøres gennem målrettet at opnå energibesparelser på områder som ventilation, udnyttelse af overskudsvarme, procesoptimering og energistyring.

Siden 1996 har Energistyrelsen indgået aftaler om energieffektiviseringer med både store og små, elintensive virksomheder i Danmark, og fra 2015 til 2018 har 23 plastvirksomheder gennem en aftale med Energistyrelsen, opnået 51 millioner kroner i PSO-lempelser til plastvirksomhederne, etableret 208 energispareprojekter og investeret knap 60 millioner kroner i energispareprojekter med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 3,8 år. Projekterne har givet en samlet årlig energibesparelse på 17.500 MWh svarende til lidt over 5.000 ton CO2, eller energiforbruget til ca. 800 enfamiliehuse i 2018.

Thomas Drustrup ser med stor entusiasme frem til endnu en aftaleperiode om energieffektiviseringer.

For at deltage i ordningen, der løber til og med 2020, skal de tilskudsberettigede virksomheder blandt andet effektivisere deres energiforbrug ved at implementere energiledelse og gennemføre et antal særlige undersøgelser, som har til formål at identificere yderligere energieffektiviseringstiltag. Modydelsen for at indgå en aftale om energieffektivisering er tilskud til en delvis dækning af virksomhedernes PSObetaling.

79 virksomheder i Danmark er omfattet af den nye aftaleperiode. Det drejer sig blandt andet om brancher lige fra cement, kalk og tegl til produktion til papir, pap og plastprodukter. Aftaleordningen med plastbranchen er den største i Danmark i forhold til antallet af medvirkende virksomheder.