Forældet forbud

Af: Dansk Miljøteknologi, side 6 maj 2019

De danske arbejdsmiljøregler om udsugning og ventilation er dyrere at leve op til end nabolandenes regler. Men det betyder ikke, at det danske arbejdsmiljø er bedre, påpeger filterleverandøren AVS.

Foto: AVS Danmark
Pernille Weiss, De Konservatives spidskandidat til Europaparlamentet og erhvervsminister Rasmus Jarlov besøger virksomheden AVS Danmark. Direktør Kjeld Bagger har i mange år arbejdetpå at få samme regler i Danmark som i de øvrige EU-lande for rensning og recirkulation af luft i industrien.

I Danmark er det forbudt at genbruge luft fra udsugningen på industriens arbejdspladser. Luften fra udsugningen skal føres ud i det fri og erstattes af ”udeluft fra omgivelserne, der tages ind, så den er mindst muligt forurenet fra nærliggende skorstene, trafikmidler, naboindustrier og fra egne afkast af udsuget luft.”

Dyrt og dårligt
Det er en dyr løsning – på grund af de mange rør og det ekstra energiforbrug til opvarmning. Måske var det velbegrundet dengang reglerne blev indført. Men i dag har man filtre, der kan rense luften så godt, at den ofte er renere end den luft, man kan suge ind udefra.

Det har andre lande for længst taget konsekvensen af. I Sverige genbruger man den rensede luft – og overholder grænseværdierne for sundhedsskadelige stoffer med en sikker margin. (Se Dansk miljøteknologi, oktober 2016 s. 13-14.)

Lydhør minister
Direktør Kjeld Bagger fra virksomheden AVS Danmark, som sælger filterløsninger til industrien, har i mere end ti år arbejdet for at få ophævet det danske forbud mod recirkulation, og nu er det ved at lykkes, siger
han. Senest har erhvervsminister Rasmus Jarlov besøgt AVS sammen med Pernille Weiss, De Konservatives kandidat til Europaparlamentet.
”Vi benyttede lejligheden til en dybere præsentation af problemerne, sådan som vi ser dem,” siger Kjeld Bagger, ”og ministeren var interesseret i at tage sagen op med sine kolleger i regeringen.” I sidste ende er det Arbejdstilsynet, der skal beslutte en ændring af de danske regler.

Pas på arbejdspladserne
”Vi skal skabe ren luft og fuld sikkerhed for medarbejderne på de danske virksomheder. Men hvis vi gør det på en måde, der er dyrere i Danmark end i andre lande, uden at være bedre, så går det som i 2008: Nogle af virksomhederne flytter ud,” siger Kjeld Bagger.
”I mellemtiden har vi haft den store glæde, at mange virksomheder er flyttet tilbage igen, blandt andet fordi udbredelsen af de nye typer af samarbejdende robotter, COBOT’erne, har øget kapaciteten. Vi har fået en mere sikker produktion, og der er kommet mange flere maskiner i værkstederne og fabrikkerne.”

Det løber hurtigt op
”Men vi skal passe meget på, at det ikke bliver for dyrt for virksomhederne at skabe godt miljø og sikkerhed. Og det bliver det, hvis vi ikke gør brug af den effektive filterteknologi, der findes, men bare suger varm luft ud og derefter spæder op med kold luft udefra. Det koster ekstra energi til opvarmning og forøger derved udledningerne af CO2. Desuden er der forøget brandfare i de mange rør, hvor olie kan samle sig. ”

”I de andre EU-lande må man genanvende den filtrerede luft og benytte filterteknologier, der er billigere og sikrer miljø og medarbejdere bedre, uden at føre opvarmet luft ud af rummene,” siger Kjeld Bagger.
”Merudgiften til at installere en CNC-maskine (f.eks. en computerstyret fræse- eller drejemaskine) under de danske regler løber hurtigt op i 20.000 kr.”

Skal testes og dokumenteres
Kjeld Bagger håber at man snart kan få grønt lys for nogle demonstrationsprojekter, der kan vise, at filtrering og recirkulation giver et godt og sikkert arbejdsmiljø.
”Jeg tror ikke, fagbevægelsen vil være imod at recirkulere luften, hvis der ikke er nogen risiko for dens medlemmer,” siger han. ”Så vi skal have dokumenteret, at den luft, der kommer ud af et effektivt filter, er
lige så ren eller mere ren en luften udefra.

Og så skal det selvfølgelig undersøges, om der er særlige områder, hvor man ikke kan recirkulere, fordi der er risiko for giftige eller kræftfremkaldende stoffer, eller hvad det nu kan være. Dertil kommer at vi skal opstille regnestykker, der viser, hvor meget man kan spare af energi, olie, installationsomkostninger osv.”