Vejledning om procesventilation i industrien

Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udgivet en ny vejledning om procesventilationsanlæg.

procesventilation-vejledningVejledningens formål er yderligere at give virksomheden eller arbejdsmiljøorganisationen et praktisk hjælpeværktøj, de kan anvende for at sikre optimale løsninger, når der skal laves omforandringer på eksisterende procesventilationsanlæg, eller når der skal indkøbes og etableres nyt procesventilationsanlæg.

Vejledningen beskriver hvilke forhold man skal være opmærksom på i forhold til at have det rette ventilationsudstyr i forhold til den/de aktiviteter der foregår i de omhandlede lokaler, både når det drejer sig om nyt ventilationsudstyr og hvis der sker ændringer af aktiviteter i lokalerne. Der er også anvisninger på hvordan vedligehold og eftersyn skal ske.

Download vejledningen her