7 millioner for tidlige dødsfald årligt forbundet med luftforurening

25 MARTS 2014 | GENEVA – I nye estimater udgivet i dag, rapporterer WHO, at omkring 7 millioner mennesker i 2012 døde – en ud af otte af de samlede globale dødsfald – som følge af udsættelse for luftforurening. Dette mere end fordobler tidligere skøn og bekræfter, at luftforurening nu er verdens største miljømæssige sundhedsrisiko. At reducere luftforurening kan spare millioner af liv.

Nye estimater
Navnlig viser de nye data en stærkere forbindelse mellem eksponering af både indendørs og udendørs luftforurening  og hjerte-kar-sygdomme, såsom slagtilfælde og iskæmisk hjertesygdom såvel som mellem luftforurening og kræft. Dette er i tillæg til luftforureningens rolle i udviklingen af luftvejssygdomme, herunder akut respiratoriske infektioner og kroniske obstruktiv lungesygdomme.

De nye estimater er ikke kun baseret på mere viden om sygdomme forårsaget af luftforurening, men også ved bedre vurdering af menneskets eksponering for luftforurenende stoffer ved brug af forbedrede målinger og teknologi. Dette har gjort det muligt for forskere at foretage en mere detaljeret analyse af sundhedsrisici fra en bredere demografisk spredning, der nu omfatter både landdistrikter og byområder.

Regionalt havde lav- og mellemindkomstlande i WHO Sydøstasien og Vestlige Stillehavsområder den største luftforurening-relaterede byrde i 2012 med i alt 3,3 millioner dødsfald i forbindelse med indendørs luftforurening og 2,6 millioner dødsfald i forbindelse med udendørs luftforurening.

“Rensning af luften, som vi indånder, forhindrer ikke-overførbare sygdomme samt reducerer sygdomsrisici blandt kvinder og sårbare grupper, herunder børn og ældre,” siger Dr. Flavia Bustreo, WHO Assistent-generaldirektør, Familie, Kvinder og Børns Sundhed. “Fattige kvinder og børn betaler en stor pris fra indendørs luftforurening, da de bruger mere tid derhjemme og trækker vejret i røg og sod fra lækkende kul- og brændeovne.”

Medtaget i vurderingen er en sammenfatning af dødsfald som følge af specifikke sygdomme, hvilket understreger, at langt størstedelen af dødsfald i luftforurening skyldes hjerte-kar-sygdomme som ses herunder.

Dødsfald forårsaget af udendørs luftforurening:

  • 40% – iskæmisk hjertesygdom
  • 40% – slagtilfælde
  • 11% – kronisk obstruktiv lungesygdom (COPD)
  • 6% – lungekræft
  • 3% – akutte nedre luftvejsinfektioner hos børn

Dødsfald forårsaget af indendørs luftforurening:

  • 34% – slagtilfælde
  • 26% – iskæmisk hjertesygdom
  • 22% – COPD
  • 12% – akutte luftvejsinfektioner hos børn
  • 6% – lungekræft

De nye estimater er baseret på de seneste WHO-dødelighedsdata fra 2012 samt bevis for sundhedsrisici ved udsættelse for luftforurening. Estimater af menneskers udsættelse for luftforurening i forskellige dele af verden blev formuleret gennem en ny global datakortlægning. Dette indeholdt satellitdata, overvågningsmålinger på jorden og data om forureningsemissioner fra nøglekilder samt modellering af, hvordan forurening drev i luften.

Risikofaktorer er større end forventet
“Risikoen ved luftforurening er nu langt større end tidligere antaget eller forstået, især for hjertesygdomme og slagtilfælde”, siger dr. Maria Neira, direktør for WHO’s Department for Public Health, Environmental and Social Determinants of Health. “Få risici har en større indvirkning på den globale sundhed i dag end luftforurening; Beviset viser behovet for samordnet indsats for at rense den luft, vi alle indånder.”

Efter at have analyseret risikofaktorerne og under hensyntagen til revisioner i metoden, vurderer WHO, at indendørs luftforurening var forbundet med 4,3 millioner dødsfald i 2012 i husholdninger, der lavede mad over kul-, træ- og biomasseovne. Det nye skøn er forklaret af bedre information om forureningskoncentrationer blandt de anslåede 2,9 mia. mennesker, der bor i boliger, der bruger træ, kul eller gødning som deres primære madbrændstof, samt beviser for luftforureningens rolle i udviklingen af kardiovaskulære og respiratoriske sygdomme og kræftsygdomme.

Hvad angår luftforurening, vurderer WHO, at der i 2012 var 3,7 millioner dødsfald fra byer og landdistrikter over hele verden.

Mange mennesker udsættes for både indendørs og udendørs luftforurening. På grund af denne overlapning kan dødeligheden, der tilskrives de to kilder, ikke blot lægges sammen, derfor er det samlede skøn på omkring 7 millioner dødsfald i 2012.

“Overdreven luftforurening er ofte et biprodukt af uholdbare politikker inden for sektorer som transport, energi, affaldshåndtering og industri. I de fleste tilfælde vil sundere strategier også være mere økonomiske på lang sigt på grund af sundhedsmæssige besparelser samt klimagevinster “, siger dr. Carlos Dora, WHO-koordinator for folkesundhed, miljømæssige og sociale sundhedsbestemmere. “WHO og sundhedssektoren har en enestående rolle i at oversætte videnskabelig dokumentation om luftforurening i politikker, som kan levere konsekvenser og forbedringer, der vil redde liv.”